Co si o vydělávání si na blogu myslí sami blogeři – výsledky dotazníku

Jsou to přibližně dva měsíce zpátky, kdy jsem vytvořila dotazník týkající se blogování a vydělávání si na blogu. Tento dotazník jsem především sdílela na sociálních sítích ve skupinách pro blogery, stejně jako jsem jeho vyplnění podpořila i placenou reklamou.

Tím jsem získala skvělý reprezentativní vzorek blogerů, kteří dotazník vyplnili.

Výsledky dotazníku mě velmi překvapily, i když si jsem vědoma toho, že výsledky dotazníku, který zodpovědělo pár stovek blogerů, nemůžeme generalizovat na blogery všechny. Proč jsem byla jeho výsledkem překvapená, se dočtete v článku níže.

Dotazník byl velmi krátký a zahrnoval pouze 6 otázek. Ze zkušenosti vím, že čím více otázek dotazníky obsahují, stejně jako čím více otevřených otázek, na které musí člověk odpovědět svými vlastními slovy, tím méně vyplněných dotazníků nakonec získá.

Proto jsem zvolila velmi jednoduché, víceméně uzavřené odpovědi a otázek pouze 6, aby vyplnění netrvalo déle jak minutu.

První dvě otázky se týkaly demografických údajů. V první z nich jsem zjišťovala pohlaví blogerů a prakticky mě nepřekvapilo, že více jak 90% respondentů tvořily dívky a ženy.

Druhá otázka se vztahovala na věkovou kategorii. Dotazník vyplnilo nejvíce blogerů ve věku 21-30 let (39,2%), nejmenší zastoupení měli blogeři ve věku méně jak 15 let (6,9%).

Třetí otázka zněla, zda respondenti již mají založený svůj vlastní blog. U této otázky jsem čekala, že blog bude mít již založený více lidí. Takto odpovědělo 69,6% blogerů. O založení blogu uvažuje 26, 5% a blog založený nemá a ani o tom zatím neuvažuje 3,9% respondentů.

V další otázce mě zajímalo, jak dlouho již respondenti blogují. Zde největší procentuální zastoupení měli ti, kteří neblogují, což je docela logické, protože blogující blogeři se rozdělili do dalších 4 skupin. 1-2 roky například bloguje 25,5% blogerů, méně jak 1 rok 20,6% a více jak 5 let 11,8% blogerů.


Co z toho vyplývá?  Znamená to, že ačkoli si někteří lidé myslí, že největší vlna blogování byla již v minulosti, stále přibývají nové a nové blogy. Skvělé na tom je to, že zakládání blogů není jen výsadou náctiletých, ale také například třicátníků. I pro blogování platí, že je možné s ním začít v každém věku, a to také dotazník potvrzuje.

Nejvíce jsem byla zvědavá na odpovědi posledních dvou otázek. Pátá otázka zněla: Co si myslíte o vydělávání si na blogu?

Byla jsem velmi překvapená, že celých 94,1% lidí si myslí, že vydělávat si na blogu je naprosto v pořádku, protože je skvělé si vydělávat tím, co člověka baví a naplňuje. Co mě ještě více šokovalo, že nikdo z těch, co dotazník vyplnili, si nemyslí, že vydělávat si na blogu je špatné!

U této otázky jsem také dala možnost otevřené odpovědi ve formě Jiné. 5,9% respondentů zaškrtlo tuto odpověď, do které doplnili nejčastěji tyto varianty: oni si nevydělávají a nevydělávali by na blogu, ale druzí, ať si dělají, co chtějí; nevadí jim to úplně, ale vadí jim zamlžování faktů, že je recenze nebo reklama zaplacená.

Osobně nevidím rozdíl v tom, jestli bloger napíše recenzi z vlastní vůle a iniciativy, protože pouze chce, nebo ji napíše poté, co obdrží od firmy například nějaký produkt ke zrecenzování, případně do recenze vloží své affiliate odkazy.

Pokud je daný produkt blogerovi sympatický, považuje jej za přínosný a ví, že by jeho čtenářům mohl nějakým způsobem pomoci, je přece absolutně jedno, na jaký popud recenze vznikla, a jestli díky ní bloger dostane nějaké peníze, či nikoli. Na kvalitě recenze nebo produktu toto přeci nemá žádný vliv.

Nerozumím tedy, proč někomu toto vadí. To by jako blogeři na začátek recenze měli vždy vysvětlovat, proč danou recenzi píší, zda z ní získají nějaké peníze, či nikoli? Nemáme u nás náhodou svobodu projevu? Proč by se tedy měli blogeři zodpovídat, zda získávají za své recenze zaplaceno? To je přece pouze jejich věc! 🙂 A navíc je naprosto v pořádku vydělávat si blogováním 🙂

Nicméně naštěstí více jak 94% lidí, kteří dotazník vyplnili, s vyděláváním si na blogu souhlasí a nemají s tím žádný problém, a to je pro mě směrodatné.

Poslední otázka dotazníku byla položena následovně: Vyděláváte si již prostřednictvím svého blogu? Zde jsem se opět dočkala docela překvapivých výsledků, protože pouze 6,9% blogerů si již na svém blogu vydělává. 13,7% blogerů si na svém blogu nevydělává a zatím o tom ani neuvažují. Zde musíme vzít v úvahu, že přibližně 26% respondentů v době vyplňování dotazníku ještě nemělo založený svůj vlastní blog.

Skvělé je, že 79,4% blogerů si zatím na svém blogu nevydělává, ale v budoucnu by chtěli.

Nepřestanu tvrdit, že vydělávat si blogováním, tedy tím, co je pro člověka zábavou, je ta nejlepší „práce“ na světě. Někteří lidé, blogeři se mnou tento názor nesdílí, ale i je dokážu určitým způsobem pochopit. Vydělávání si na blogu není otázka jen samotných výdělků, ale je to také otázka charakteru člověka.

Pokud je někdo ochotný vydělat si peníze tím, že propaguje produkt, se kterým vnitřně nesouhlasí, pouze proto, aby za to získal zaplaceno, nikoli produkt, o kterém ví, že je skvělý a pro jeho čtenáře může být přínosem, to opravdu není otázka samotného vydělávání si na blogu. Právě to je otázka charakteru člověka.

Jestli jste se dosud dívali na vydělávání si prostřednictvím blogu jako na negativní věc, zkuste se zamyslet také nad tímto. Pokuste se na blogování dívat z širší perspektivy jako například na práci na částečný úvazek, za kterou je v pořádku získávat také peníze.

Když něčemu věnujeme svůj čas, energii, byť je to pro nás také zábava a koníček, není přece nic špatného na tom získat za to také čas od času zaplaceno…

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *